Soudní znalec

Ing. Antonín Šimáček

Soudní znalec pro obory :

  1. Oceňování majetku pro věci nemovité
  2. Technické obory různé, individuální topidla, krby, kamna

Nabízené služby :

  1. Stanovení obvyklé ceny nemovitostí dle platných oceňovacích předpisů
  2. Vypracování znaleckých posudků pro prodej i dědická řízení
  3. Pomoc při sepsání podkladů a jednání na úřadech ( prodej,dědické řízení,..)
  4. Poradenství a konzultace při koupi a prodeji nemovitostí, realitní činnost

Informace o znalci :

Jako ředitel SOU  v Ostravě se zasadil o vytvoření učebních osnov  oboru kamnář, svou aktivní činností v létech 1995 až 1997 napomohl ke stmelení  a aktivizaci zbylých kamnářů , patřil mezi zakládající členy ( tehdy SOU)  vznikajícího Cechu kamnářů ČR, poskytl prostory SOU pro jednání a školení kamnářů, osobně se zasloužil o znovuzavedení  učebního oboru kamnář mezi tříleté učební obory  s  výukou od školního roku 1997/1998 na SOU v Ostravě.

Od prvopočátku spolupracoval a aktivně navštěvuje doposud také  cechy kamnářů na Slovensku, kam je pravidelně zván a přednáší zde.

Pro svoji bohatou pedagogickou , lektorskou a publikační činnost byl jmenován 1.soudním znalcem pro technické obory různé, specializace individuální topidla v České republice. Své mnohaleté zkušenosti uplatňuje pravidelně při jednáních a sporech u Okresních soudů u nás i na Slovensku, při odborných školeních  kamnářů v rámci celé České republiky, při publikační činnosti do odborných časopisů např. Mistr, Interiér,apod., spolupracuje s QQ studiem v Ostravě jako odborný konzultant v pořadech České televize  Chalupa je hra, radí a pomáhá zájemcům konzultacemi a radami v rámci odborné diskuse na vlastních webových stránkách renome .com i v sídle firmy.

Veškerá odborná činnost se nyní završuje realizací  grantů, které firma RENOME CZ s.r.o. obdržela přes Moravskoslezský kraj  a tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výstupem bude vznik vzdělávacího programu a učebních opor pro obor kamnář.

Informace:
Sídlo firmy : ul. Osvobození č.p.532
742 85 Vřesina
GSM : +420 606 634 878
E-mail : renome(zavináč)email.cz