Složení zkoušky profesní kvalifikace - Kamnář montér topidel (36-045-H)

Složení zkoušky profesní kvalifikace - Kamnář montér topidel (36-045-H)

Hodnocení:

Termín zkoušky se uskuteční do 3 měsíců od přihlášení.

 

Zkouška z profesní kvalifikace je ověřením znalostí a dovedností přihlášených, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí jej vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven certifikát s celostátní působností, který umožňuje nejen pracovat v daném oboru, ale také si zažádat i o vydání živnostenského oprávnění.

Uchazeč o složení zkoušky se přihlašuje závazně u autorizované osoby (v zastoupení fy RENOME CZ s.r.o.) Přijetí přihlášky bude potvrzeno a bude zaslána pozvánka ke zkoušce spolu s pokyny pro zaplacení.

Termín zkoušky se uskuteční do 3 měsíců od přihlášení.

 


Postup realizace zkoušky (Pro zobrazení klikněte na název sekce):

Místo konání

uchazeč si může vybrat místo složení zkoušky ze dvou pracovišť k tomu určených, a to:

Ostrava – sídlo firmy RENOME CZ s.r.o.

Mělník – sídlo firmy KRBY TURBO s.r.o.

výběr proveďte při registraci

Obsah zkoušky

zkouška proběhne podle Hodnotícího standardu DK 36-045-H Kamnář montér topidel uvedený v Národní soustavě kvalifikací. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Rozsah zkoušky

celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je určena na 10-14 hodin (1hod. má 60minut) a bude rozložena do dvou dnů.

Doba přípravy na zkoušku

celková doba přípravy na zkoušku je 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Počet zkoušejících

zkouška probíhá před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby (v zastoupení fy RENOME CZ s.r.o.)

Předpoklady uchazeče

potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon této profese, k výkonu zkoušky - pracovní oděv a obuv, osobní ochranné prostředky odpovídající prováděným pracím, psací potřeby.

Výsledné hodnocení

zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Uchazeč musí uspět ve všech hodnoceních způsobilostí, aby celkově uspěl.

Cena zkoušky

cena zkoušky celkem 12 000,00 Kč s DPH

Registrace

Registrovat ke zkoušce se můžete přímo na webových stránkách, kliknutím na "Zapsat se do kurzu" pod názvem kurzu v horní části stánky, nebo ZDE nebo telefonicky na t.č. 724 835 455

 

 


2016-01-01 00:01:00
2016-12-31 23:59:00

>