Kamnáři nejsou charita

Tisk
PDF

Možná, že se následující řádky stanou zajímavým čtením pro mnohé, kteří se chystají v budoucnu ke stavbě topidla, ale jistě donutí k zamyšlení kamnářské odborníky, kteří se s podobným chováním u svých zákazníků setkali.

Pravidlo 1 – za dobrotu na žebrotu
Někdy v listopadu mne navštívila zákaznice a po konzultaci odcházela s jasnou představou, co chce postavit. Sepsali jsme smlouvu , objednali kachle a krbovou vložku a jelo se stavět. Tehdy se ozvala objednatelka, že chce změnit rohové kachle. Dobře, řekl jsem si a vyobjednal nové kachlové rohy. Netušil jsem, že vše v tomto státě se vyvíjí, a tak i výrobce kachlů v mezičase upravil složení glazury a nově dodané kachle nešly u dané zakázky použít. Stavba se tímto zdržením protáhla a dotyčná zákaznice nakonec odmítla doplatit zbylou část, že nebyl dodržen termín realizace. Odjela si na dovolenou k moři, kde ušetřené peníze vesele utrácí a kamnář musí realizovat další zakázku, aby mohl dál existovat.

Pravidlo 2 – co je psáno,to je dáno
Dost často se na mne obracejí kolegové, že jim zákazníci odmítají doplatit za provedené vícepráce předem domluvené peníze. Kamnář není úředník a jen málokdo, je tak pečlivý, aby odložil nářadí , sepsal dodatek ke smlouvě, nechal potvrdit zákazníkem a teprve potom pokračoval v práci. Chceme, aby platily gentlemanské dohody podáním ruky. Ale ty opravdu u nás platí jen výjimečně. A to tady vzpomínám případy, kdy řemeslník odvedl 100 % dílo .
Jsou případy, kdy „rádoby kamnáři“ šidí odvedenou práci nevhodnými materiály do teplem zatěžovaných prostorů a získávají zákazníky pro levnou cenu díla. Tady vidím nápravu v nedaleké budoucnosti, kdy zde bude existovat normotvorné prostředí a bude stále lepší informovanost zákazníků o nových materiálech a technologiích.Jiným problémem je, jak poznat toho svého zákazníka .

Pravidlo 3 – kamnařina je o důvěře mezi kamnářem a zákazníkem
Mělo by platit, že pokud není mezi oběma smluvními stranami důvěra, nemůže vzniknout kvalitní dílo. Tehdy doporučuji raději od smlouvy odstoupit. Není možné se do něčeho nutit a dělat to bez zaujetí.

Zde bych chtěl uvést několik zásad, které by měl dodržovat každý kamnář a tím bude nápomocen tvorbě správného klima a serióznímu vztahu se zákazníkem :

- první schůzku se snažit realizovat u sebe v prodejně. nebo kanceláři Tímto tahem si ušetříte mnoho času, který by jste věnovali lidem, kteří nejsou potencionálními zákazníky, ale pouze tahají z kamnářů rozumy, apod.. Pokud mají vážit cestu k vám a ve vámi stanoveném čase, tak to vzdají. Přitom tehdy jsou v situaci, že oni něco potřebují a spolupracují s vámi. Teprve po podpisu smlouvy se stávají rovnocenným partnerem ve smluvním vztahu. Pokud si tuto pozici kamnář neuvědomí, změní pravidla komunikace, pak na to časem může doplatit. - nepodceňovat sepsání kvalitní smlouvy a dodatků k nim písemně Doporučuji sjednat stavební připravenost, rozsah povinností a pravomocí jednotlivých stran, sjednat zálohu předem a to v obvyklé výši , vždyť se jedná o individuální práci, nechat si odsouhlasit návrh i cenovou nabídku objednatelem, apod.

- dát na svou intuici, nevidět jen peníze za dílo.
Pokud se vám zdá chování zákazníka poněkud podezřelé, nebo vám donese hotový výkres, který kreslil kolega, nebo jste postupně tlačen k něčemu, co se vám nelíbí, pak tuto zakázku buď pozdržte nebo odložte , čas to vyřeší nebo ukáže řešení.

- vždy se chovejte k zákazníkovi tak, jak chcete,aby jiní jednali s vámi.
Přátelské a korektní jednání vždy vytváří dostatek prostoru pro řešení případných přehmatů, nedorozumění a nechtěně zaviněných situací. Znáte to, když musíte omlouvat něčí lajdáckost a nekvalitu, kterou nemůžete ovlivnit, ale jste na ní nějakým způsobem závislí.

- spolupracujte s okolními kamnáři, pravidelně se vzdělávejte.
Pouze tehdy si vybudujete svoji pozici v regionu a postupně si vysloužíte i zaslouženou vážnost. Nebraňte se spolupráci s kolegy, vždyť nikdo nezná všechno a někdy vás může názor druhých inspirovat k činům. Ne nadarmo existuje v Anglii metoda tzv. promývání mozků, kdy se probírají různá témata v absurdních souvislostech a vznikají z toho netradiční a zajímavá řešení.

Zkusme společně zapracovat na lepších podmínkách pro naši práci, vychovávejme si dobré zákazníky a mějme trvale radost z dobré práce.

>