První e-learningový kurz pro obor kamnář zdárně ukončen

Tisk
PDF

V období měsíců leden až červen letošního roku organizoval Český kamnářský institut ,o.s. se sídlem v Mělníku e-kurz jako přípravu ke složení zkoušky k získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“ (kód 36 -045-H). Na konci měsíce června se uskutečnily zkoušky u autorizované osoby RENOME CZ s.r.o. , kdy část uchazečů skládala zkoušky v Mělníku ( v sídle firmy KRBY TURBO s.r.o.) a druhá část v Ostravě (v sídle firmy RENOME CZ s.r.o.).

Zkoušky probíhaly v souladu s požadavky předepsané hodnotícími kritérii pro danou PK . Vždy po písemné části a krátké přestávce na oběd se přistoupilo k praktické a ústní části zkoušky před zástupci autorizované osoby (Ing. Táňou Šimáčkovou a Ing. Antonínem Šimáčkem).

S radostí můžeme konstatovat, že všichni absolventi úspěšně zakončili svou půlroční náročnou cestu za poznáním a získali vysvědčení o získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“.

Když se obrátíme, abychom mohli zhodnotit celý e-kurz , tak nutno říci, že byl dobře nastaven, kdy účastníci kurzu pravidelně studovali a zpracovávali průběžně zadávané úkoly. Také konzultace s vedoucím kurzu a praktické tutoriály ( komíny na SOU v Havířově s panem Zbyškem Adamusem a práce s kachlovím ve firmě Hein –Keramické závody Tošovice) měli vysokou odbornou úroveň a svojí kvalitou přispěly ke konečnému úspěchu.

Za zkoušející bych chtěl touto formou vyjádřit uznání všem „studentům“, kteří byli schopni při své každodenní praxi ještě věnovat svůj volný čas přípravě a studiu. Věřím, že daný kurz byl pro ně přínosný a pomůže jim i v budoucnu při provozování kamnářské praxe. Také jsem rád, že správně chápou nutnost získávat další informace a navštěvují i další odborná školení. Jen tak z nich budou i v budoucnu odborníci.

Na závěr jsme společně poseděli ve stylové hospůdce a zhodnotili vše v dobré atmosféře. Věřím, že tím nic nekončí, ba naopak začíná. A na takovou pomoc a spolupráci se upřímně těším.

S pozdravem Ing. Antonín Šimáček.

 

>