Tisk
PDF

Projekt OPVK - Investice do rozvoje vzdělávání

  • Společnost RENOME CZ s.r.o. byla vybrána Výběrovou komisí k podpoře projektu s názvem „E-learningový způsob vzdělávání v oboru kamnář“

  • Projekt je realizován v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory nabídky dalšího vzdělávání  jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

  • Cílem projektu je rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v oboru kamnář. Reaguje  na potřeby cílové skupiny, kdy se hledá nejvhodnější forma pro samostudium řemeslníků z praxe při jejich dalším vzdělávání a toto vhodně skloubit s každodenní  realizací zakázek a chodem firmy.  V tomto projektu chceme převést odborné podklady ke studiu do LMS prostředí a pomocí internetu zpřístupnit vzdělávání cílové skupině.  Vytvořený vzdělávací produkt  bude v průběhu tvorby pilotně ověřen na vzorku zájemců.

  • Projekt bude ukončen v roce 2013

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

 

>